Samarbejde med borgere og pårørende

I bostøtten er der ikke krav om oprettelse af borger- og pårørenderåd. Dette fordi der ikke er tale om ét fælles tilbud, men flere individuelle støttetilbud.

 

Sidst opdateret: 15.06.2018