Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne,senhjerneskadede og socialt handicappede, som bor selvstændig, men har behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Visitation til bostøtten foretages af Visitation Social. Kontakten går via egen sagsbehandler.
Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde et visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i bostøtten.

Sidst opdateret: 15.06.2018