Kontakten til borgeren

Bostøtten lægger vægt på:

  • At den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov
  • At støtte og vejledning gives ud fra den enkeltes ønsker og behov
  • At der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
  • At den enkelte oplever medindflydelse på egen hverdag
  • Samarbejde med øvrige fagpersoner

Bostøtten arbejder med udgangspunkt i Viborg kommunes kvalitetsstander og socialpolitikken "Livet er dit".

 

Sidst opdateret: 15.06.2018