Bostøtten tilbyder

Bostøtten har udgangspunkt fra adresser i Bjerringbro og Viborg og dækker lokalområderne omkring Bjerringbro og Viborg, samt den nordlige del af kommunen.

Bostøtten tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens §82 og §85. På nuværende tidspunkt ydes støtte i eget hjem alle ugens dage fra kl. 7 til 22. Tidsrummet hvor støtte kan ydes tilpasses dog løbende brugernes behov.

Borgerne har derudover mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i aften og nattimerne fra kl. 22 til kl. 7.00 via en åben telefonlinje (servicekald-ordning), som kan køre ud ved behov.

Bostøtten tilbyder støtte, hjælp, omsorg og træning i eget hjem i henhold til den enkelte borgers støttebehov.

•Hjælp og støtte til struktur på hverdagen, guidning til rengøring, indkøb og tøjvask, samtaler, post, økonomi og kontakt til diverse instanser.
•Hjælp og støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fællesspisning, socialt samvær med TV, samtaler, avislæsning, spil og praktiske gøremål m.v.
•Hjælp og vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud.
•Hjælp og støtte til fritids- og kulturliv.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.


Sidst opdateret: 15.06.2018